De perfecte balans tussen software en dienstverlening

Neem contact op

Over ons

Kune Group bestaat uit gespecialiseerde bedrijven die gezamenlijk voorzien in een totaaloplossing voor de overheid.

Algemeen

Met de bedrijven eLABBS, Exxellence, Prodicom, SMQ en VeloA helpt Kune Group overheden bij het klantgericht, eenvoudig, begrijpelijk en transparant maken van informatiestromen. In een wereld die steeds complexer wordt, wil Kune Group mensen, organisaties en de leefomgeving effectiever maken, en deze onderling aan elkaar verbinden. Dit doen wij door de toepassing van ICT & innovatie, excellente dienstverlening en kennisoverdracht.

Concreet betekent dit dat wij ons, op basis van jarenlange ervaring in het overheidsdomein, bezighouden met de ontwikkeling van innovatieve ICT-concepten, generieke softwareoplossingen, infrastructurele IT-oplossingen, het beheer en de implementatie van basisregistraties en organisatieadvies en procesbegeleiding op het gebied van structuur, databeheersing en cultuur.

Strategie

Kune betekent 'samen' in de taal Esperanto. Samen is een cruciale term in ons bestaan.

Kune Group brengt verschillende specialismen samen en stimuleert synergie tussen de verschillende bedrijven. Achter de schermen werkt Kune Group met de bedrijven samen als centrale backoffice.

Voor het behalen van gezamenlijke doelen werken onze mensen nauw samen met de klant, als een partner op gelijk niveau. Zij luisteren, staan open voor co-creatie en zijn pas tevreden als u dat ook bent!

Kune Group heeft haar ogen en oren open voor de samenwerking met kennispartners die een rol kunnen spelen in innovatieve totaalconcepten voor de overheid.

Bedrijven

Door verschillende specialismen samen te brengen, is Kune Group in staat om overheden volledig te ontzorgen. Van data-optimalisatie tot verandermanagement, Kune Group brengt software en dienstverlening samen.

eLABBS is hét lab voor innovatieve ICT-concepten. Innovatie inzetten om de beste service te realiseren voor klant, burger, patiënt en student, dat is waar eLABBS zich op richt.

Naar website

Met de software van Exxellence kunnen overheden de klant centraal stellen, hun digitale dienstverlening optimaliseren en inspelen op actuele landelijke thema’s.

Naar website

IT staffing, Projecten, Virtualisatie, Netwerken en Cloud. Wij zijn Prodicom, professionals die communiceren.

Naar website

SMQ is expert op het gebied van de basisregistraties en vakspecifieke applicaties. Als ervaringsdeskundige binnen de overheid is SMQ dé partner voor data-optimalisatie.

Naar website

VeloA helpt overheden effectief te opereren met advies en procesbegeleiding op het snijvlak van personele, organisatorische, financiële en IT-vraagstukken.

Naar website

Werken bij

Wil jij werken voor één van de bedrijven van Kune Group of onze centrale staf? Kijk dan hieronder naar openstaande vacatures of zend een open sollicitatie in!

Werken voor één van onze bedrijven of centrale staf betekent plaatsnemen tussen enthousiaste professionals. Gezamenlijk beschikken wij over jarenlange brede ervaring in het overheidsdomein. We delen onze kennis graag met je.

Vanuit onze specialismen dragen we allemaal een steentje bij aan de totaaloplossing voor de overheid. Wil je deel uitmaken van ons team? Kijk dan eens naar onze vacatures. Je kunt je sollicitatie sturen naar het e-mailadres bij de vacature.

Vacatures

Meer informatie

Kune Group
Welbergweg 80-84
7556 PE Hengelo (Ov.)
tel. +31 (0)74 – 71 10 268 
info@kunegroup.nl

Nieuws

Lees hier over nieuwe ontwikkelingen, implementaties en evenementen van Kune Group, eLABBS, Exxellence, Prodicom, SMQ en VeloA.

Onbevoegd ingediende bezwaren
Meer

Onbevoegd ingediende bezwaren

SMQ heeft van medewerkers signalen ontvangen dat er mogelijk bezwaarschriften door gemachtigden worden ingediend, terwijl niet langer sprake is van een actuele machtiging. Het is deze medewerkers opgevallen dat sommige bezwaarschriften van een tweetal ncnp-dienstverleners uit Noord-Holland niet in alle gevallen zondermeer in opdracht van de belastingplichtige en met zijn recent gegeven expliciete toestemming zijn ingediend.

Waar hebben we het dan precies over? We hebben het dan over oude machtigingen afgegeven in het kader van het indienen van bezwaar en beroep betreffende de WOZ-waarde voor belastingjaar 2017 die opnieuw door ncnp-dienstverleners worden gebruikt.

Nu zou u kunnen overwegen dat een volmacht doorgaans voor onbepaalde tijd wordt afgegeven. Is er niets afgesproken, dan eindigt een volmacht dan ook door de dood, de ondercuratelestelling, het faillissement van de volmachtgever/gevolmachtigde of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of de volmacht eindigt door herroeping door de volmachtgever/gevolmachtigde. Niets aan de hand zou je zeggen. De ncnp-dienstverleners die niets afroepen over een bepaalde tijd waarbinnen de volmacht geldig is kunnen hun gang gaan en bezwaar indienen.

In de praktijk echter, wordt een machtiging in vrijwel alle gevallen afgegeven in het kader van het indienen van bezwaar en beroep betreffende de WOZ-waarde voor één belastingjaar. In de machtiging of de algemene voorwaarden is meestal sprake van het indienen van (één) bezwaar en/of beroep tegen (één) WOZ-beschikking/aanslag.

Komt u ook zo’n oude machtiging tegen? Neem dan contact op met de gemachtigde en doe navraag naar die machtiging.

Is er sprake van een vergissing? Heeft gemachtigde misschien een recente machtiging die hij kan overleggen? Vraag dus na hoe de vork in de steel steekt. Immers dient u gemachtigde in de gelegenheid te stellen een eventueel verzuim te herstellen! Mogelijk ontvangt u alsnog een recent afgegeven machtiging. Prima, niets aan de hand. Mogelijk ook ontvangt u niets van gemachtigde, naar aanleiding waarvan u gemachtigde niet ontvankelijk zou kunnen verklaren. En dan kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat gemachtigde het bezwaar schielijk intrekt.

Kortom, twijfelt u aan de overgelegde machtiging, dan raden wij u aan om die goed te controleren en te informeren bij gemachtigde. Bij echte misstanden kunt u overwegen belanghebbende op de hoogte te brengen. Belanghebbende vragen om aangifte te doen wegens valsheid in geschrifte, zoals de VNG in het verleden heeft gedaan naar aanleiding van met een kruisje getekende machtigingen raden we af. Daarmee moet u een gemachtigde ook niet willen lastigvallen.

Waarover lokale politici niet vertellen…
Meer

Waarover lokale politici niet vertellen…

Het is bijna zover: de gemeenteraadsverkiezingen! Op 21 maart mag iedere volwassene weer naar de...

Lees het hele bericht

Contact

Heeft u een vraag en/of opmerking? Neem dan contact met ons op via tel. 074 - 711 0268 of het onderstaande contactformulier. Wij vinden het belangrijk om optimaal in uw informatiebehoeften te voorzien en staan u graag te woord!

Kune Group

Welbergseweg 80-84
7556 PE Hengelo (O)

Routebeschrijving

Kune Group contactformulier

Kune Group contactformulier

Kune Group
Welbergweg 80-84
7556 PE Hengelo (Ov.)
+31 (0)74 – 71 10 268 
info@kunegroup.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.kunegroup.nl, tevens te benaderen via www.kune-group.nl en www.kunegroep.nl. Door deze websites te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website van Kune Group
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Websites van derden
Kune Group aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken
Kune Group behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te nemen, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden of in grote mate te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van Kune Group. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor kleinschalig en/of persoonlijk gebruik.